توالتھای فرنگی به دو دسته کلی تقسيم می شوند:

1-توالت فرنگی دو تکه (مخزن جدا):

مخزن آب بوسيله پيچ و مھره بر روی فرنگی نصب می شود و از لحاظ تخليه ، معمولا حدود ٩تا ٥ ليتر آب مورد نياز می باشد و گاھاً لازم است که جھت تخليه کامل دو دفعه از دکمه یا شاسی فلاش استفاده گردد

2-توالت فرنگی یک تکه (مخزن سرخود):

در فرآیند توليد این محصولات ، مخزن ھمراه با فرنگی توليد می شود این فرنگی ھا در حال حاضر در ٤ گروه توليد و عرضه می گردند:

الف) فرنگی ھای گردابی (Wash Down) :

در زمان فلاش ، آب از طریق مجرایی در دیواره فرنگی وارد کاسه شده و با چرخش و گردابی که ایجاد می کند باعث تخليه می شود . ولی معمولا حجم زیادی آب حدود ١٠ ليتر نياز بوده و زمان تخليه نيز بيش از ٦ثانيه بطول می انجامد و یکی دیگر ازمحاسن آن نسبت به توالت ھای فرنگی دوتکه بی صدا بودن آن درموقع تخليه می باشد. مانند فرنگی نگین و یا آتوسا کوچک و بزرگ ، کاترینا ، رزالین کوچک

ب) فرنگی ھای واترجت (Siphonic / Waterjet ):

در زمان فلاش ، آب از طریق مخزن که مسلط بر روی فرنگی می باشد به کانالی نزدیک به محل خروج ھدایت شده و با کمک آبی که از ریم بالای کاسه جھت شستشوی کاسه می آید ، ایجاد فشار مضاعف نموده و باعث تخليه مناسب در زمان کوتاھی کمتر از ٦ ثانيه و با حجم آب کمتر از ٦ ليتر می گردد

ھمچنين بدليل امکان استفاده از سيستم مکانيزم دو زمانه(تخليه در دو حالت حجم آب کم وحجم آب زیاد) و ھمچنين بی صدا بودن آن ، فرنگی بسيار مناسبی بوده و درحال حاضر نيز ازاستقبال زیادی برخوردار می باشد.مانند توالت ھای فرنگي صدف ، دیبا ، کردیا

ج) فرنگی توربوجت ( Turbojet ):

این نوع فرنگی ضمن داشتن خصوصيات فرنگی ھای واترجت ، به دليل داشتن کانال شستشوی دور ریم ھمزمان با عمل تخليه ، آب با فشار بسيار قوی از طریق دو کانال تعبيه شده در دور ریم توالت فرنگی ،عمل دورشویی از بالای فرنگی صورت گرفته که در نتيجه ضمن مصرف آب کمتر ، شتسشوی داخل کاسه با شدت و بصورت کامل در حداقل زمان صورت می گيرد.مانند توالت ھای فرنگي ژینوس ، مونا ، کارن ، نایس ، الیکا ، شارلوت ، تونی ، ترمه ، کارا ، سورن

د ) فرنگي سوپرجت(HET ( High Efficient Toilet:

این نوع فرنگی ضمن داشتن خصوصيات فرنگی ھای واترجت ، به دليل طراحي ويژه كانال تخليه و نيز داشتن مكانيزم مخصوص به خود ، داراي حداقل مصرف آب نسبت به ساير توالت ھاي فرنگي مي باشد ،به نحويكه مي تواند با حداكثر ٥/ ٤ ليتر آب در مدت زمان ٥ ثانيه تخليه نمايد. مانند توالت فرنگي توکا

توضیحات تکمیلی 👇👇👇👇👇👇

یکی دیگر از ویژگیهای توالت های فرنگی در مدل های توربوجت و سوپرجت پارس سرام دور بسته بودن محیط بیرونی فرنگی بوده که امکان نظافت را بسیار آسان و تسریع می کند ضمنا جهت زیبایی و جلوگیری از برخورد بدن با درب مخزن فرنگی ها و عدم سقوط و شکست ، درب چینی بصورت مخفی طراحی شده است.
انجام همه آزمایشات مربوط به تست مکش و تخلیه بصورت عملیاتی قبل از بسته بندی و عرضه کالا به بازار بصورت ۱۰۰ درصد در واحد کنترل کیفیت صورت می گیرد.خدمات پس از فروش و کارت ضمانت برای هر فرنگی یکی از ابتکارات شرکت پارس سرام در این صنعت می باشد . بسته بندی همه توالت های فرنگی شرکت با کارتن پلاست می باشد.